25 lat Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie

„Dnia 8 stycznia 2015 r.  o godz. 18.00 w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii odbyły się uroczystości 25-lecia Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie.  Ceremonię rozpoczęło uroczyste, wspólne odśpiewanie  Hymnu Polski na tle godła państwowego. Uroczystość prowadziła dr Beata Januszko-Giergielewicz. Po odśpiewaniu hymnu głos przekazała Prezesowi Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej Markowi Zabłockiemu. Swoim uroczystym przemówieniem rozpoczął on oficjalnie całą ceremonię. Następnie Prezes powitał wszystkich wyśmienitych gości, wśród których licznie reprezentowane były władze regionu, przedstawiciele władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, prezesi innych, zaprzyjaźnionych  izb lekarskich z całej Polski (…)”.

Z Biuletynu Lekarskiego Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej