O mnie

6

Aktualne miejsca pracy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Oddział Tansplantacyjny z Poradnią Transplantacji Nerek,
Stacja Dializ Fresenius NephroCare w Ostródzie,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Medycznych, Zakład Medycyny Rodzinnej.

Wykształcenie

Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku – Wydział Lekarski – 1990 r.
Specjalizacje: specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii klinicznej
Studia podyplomowe: Zarządzanie firmą w opiece zdrowotnej – Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii

Doświadczenie zawodowe

Od początku pracy zawodowej związana z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie, z Odziałem Nefrologii i Stacją Dializ tego szpitala.
W latach 2009-2012 pełniła funkcję Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych o Profilu Kardiologicznym i Nefrologicznym Szpitala Powiatowego w Ostródzie
Od 2014 r. zatrudniona w Oddziale Transplantacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, obecnie na stanowisku z-cy ordynatora ds transplantologii.
Od 2015 r. powołana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie nefrologii dla obszaru województwa wamińsko-mazurskiego.

Działalność naukowa

W 2005 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny na podstawie rozprawy doktorskiej: „Czynniki ryzyka asymptomatycznej choroby wieńcowej u pacjentów hemodlializowanych”.
Opracowała pierwszy w Polsce, pilotażowy „Program profilaktyki choroby wieńcowej u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek”, który zyskał poparcie konsultantów krajowych i regionalnych w dziedzinie nefrologii i kardiologii, władz samorządowych województwa Warmińsko-Mazurskiego i NFZ.
Redaktor tematyczny i recenzent w zespole redakcyjnym czasopisma naukowego „Polish Annals of Medicine”.
23 publikacje w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych,
34 wystąpienia na zjazdach naukowych polskich i zagranicznych,
Współorganizator 6 konferencji naukowych

Działalność społeczno-edukacyjna

Koordynatorka dwóch edycji akcji “Drugie Życie” na terenie Warmii i Mazur (2010, 2011), poświęconych edukacji transplantacyjnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Współorganizator Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chorych Dializowanych Otrzewnowo oraz Stowarzyszenia kardionefrologicznego “Cornef”.
Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska

– członek zespołu redakcyjnego Biuletynu Lekarskiego Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarskiej,
felietonistka Biuletynu Lekarskiego Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej,
– członek Prezydium i Okręgowej Rady Lekarskiej,
– przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu WM IL

Historia logo

Logo kardionefro – 2003r.
Logo nefron zielone – 2007r.
logo3031 (3) – 2015r.